Verkeersongevallen. De vergoeding van de lichamelijke schade van de bestuurder en inzittenden.

03/07/2017

De verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen dekt onder andere de lichamelijke schade van passagiers en derden.
De bestuurder kan voor zijn opgelopen lichamelijke schade enkel een vergoeding bekomen, wanneer de tegenpartij voor het ongeval aansprakelijk wordt gesteld of wanneer het een arbeidsongeval (met inbegrip van de weg naar en van het werk) betreft.

Voor de aansprakelijke bestuurder blijven alzo leemtes bestaan (in het aansprakelijkheidsstelsel van het gemeen recht heeft diegene die door zijn eigen fout schade veroorzaakt aan zichzelf, geen recht op een schadevergoeding).

Download volledig artikel (PDF)