Kan rekeningrijden het fileleed verminderen?

01/12/2016

Sedert 01-04-2016 is hetrekeningrijden voor voertuigen van meer als 3.5 ton in voege geteerd. 

Dat impliceert dat er voor elke gereden km op het voorgestelde wegennet tol betaald moet worden. Die berekend word ifv de plaats, de milieuklasse van het voertuig, ed.
Daartoe hebben de 3 overheden in België, Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Gewest, Het agentschap Viapass opgericht. Die zijn op hun beurt, via een tender, een samenwerking aangegaan met Satellic en nadien ook met Axxès.
Satellic voert als private partner het DBFMO-contract (design, build, finance, maintain, operate) uit.

De registratie van de afgelegde te betalen kilometers wordt door een ‘’On-Board’’ unit geregistreerd en doorgestuurd naar Satellic of Axxès voor verwerking en facturatie.
Die moet tegen de voorruit bevestigd worden doormiddel van de aanwezige zuignappen op de unit. De stroomvoorziening gaat via de sigarenaansteker.

De bedoeling van enkele overheden, alsook bepaalde belangengroepen waaronder Voka,  om dit in de toekomst ook toe te passen voor personenwagens, zeker als dit onverkort wordt toegepast, legt enkele moeilijkheden van het systeem bloot zowel voor de buitenlandse passanten, als voor toeristen en anderen.
Vooreerst is het aan boord nemen van een verplichte unit tijdens hun verplaatsing op onze tolwegen niet eenvoudig te noemen. Zo dient men deze unit via de op diverse plaatsen alsook aan de grensovergangen aanwezige service punten ( automaten ) van Satellic of Axxès uithalen en zich te registreren (dit zou volgens Viapass een 10 tal minuten in beslag nemen) en tegen betaling van een borg deze in hun wagen aan te brengen. Op drukke dagen lijken files aan deze service punten, hier onvermijdelijk. Ook dienen die units, indien gewenst door de bestuurder, nadien weer terug binnengebracht te worden bij één van die servicepunten, met opnieuw wachttijden tot gevolg. Mogelijke fraude, om dit tijdverlies te omzeilen, kan alleen maar vermeden worden als de pakkans samen met boetes behoorlijk groot is.

Ook de duurdere ( x maal de kost van de jaarlijkse auto belasting ) verplaatsingen voor mensen uit de diverse Provincies die voor hun dagelijks brood in de groot steden moeten gaan werken, zullen door dit systeem bestraft worden met hogere kilometer kost als gevolg. De bewering dat men die verplaatsing ook met het openbaar vervoer kan maken, gaat voorbij aan het feit dat die mogelijkheid in de Provincies meestal niet aanwezig is om dit binnen een aanvaardbare tijd te doen. Stel u voor dat u vanuit Koekelare in West-Vlaanderen elke dag naar de Hoofdstad dient te pendelen met het openbaar vervoer voor den broden, prettig lijkt mij anders.
Om het leed ( kost ) enigszins te verlichten zou een aanpassing van de wagen fiscaliteit zoals afschaffing van de BIV en een verlaagde wegenbelasting enig soelaas kunnen brengen.

Conclusie:

de invoering van een slimme  kilometerheffing voor personenwagens, kan alleen maar het verhoopte effect creëren als enerzijds er voldoende aanbod is van openbaarvervoer, thuiswerk, flexwerkplekken, carpoolen enz…Voor de buitenlandse personenwagens, zou er best een wegenvignet naar analogie van Zwitserland e.a. landen verplicht worden.