CO2-problematiek grotendeels afgesloten

01/12/2016

Tot dusver geen onwettige afwijkingen van de verbruikscijfers en CO2-uitstootwaarden vastgesteld

Slechts voor enkele modelvarianten van nieuwe voertuigen zal een lichte wijziging van de cataloguswaarden nodig zijn
Nauwelijks een maand nadat vragen rezen bij de gemeten CO2-uitstootwaarden van bepaalde modellen van de groep, heeft Volkswagen het ophelderings- proces grotendeels afgerond. Na uitvoerig intern onderzoek en controles is nu gebleken dat de CO2-uitstootwaarden van bijna al deze modelvarianten toch overeenstemmen met de oorspronkelijk gemeten cijfers. De verdenking van onwettige afwijkingen van de verbruikscijfers van actuele seriemodellen is dus niet bevestigd. Bij interne controles werden bij slechts negen model- varianten van het merk Volkswagen lichte afwijkingen vastgesteld.

Een neutrale technische instantie zal onder overheidstoezicht deze interne meet­ resultaten tegen Kerstmis nog eens extra controleren. Voor de voertuigen waarvan bevestigd wordt dat de intern gecontroleerde waarden effectief overeenstemmen met de oorspronkelijke cijfers, zullen er geen verdere gevolgen zijn. Zij kunnen onbeperkt verder voor verkoop worden aangeboden. Voor de enkele voertuig­ modellen die toch afwijkingen vertonen, zullen de cijfers volgens de gebruikelijke procedures worden aangepast.
Volkswagen heeft de resultaten voorgelegd aan de onderzoekscommissie van de federale Duitse regering en de controle­instantie KBA. Het oorspronkelijk door de Volkswagen­groep bekendgemaakte aantal van ca. 800.000 verdachte voertuigen is dus niet bevestigd. Bij de interne controlemetingen werden voor nauwelijks negen modelvarianten afwijkingen vastgesteld van gemiddeld slechts enkele gram CO2, wat overeenkomt met een verhoging van het normverbruik (NEDC­meting) met 0,1 tot 0,2 l/100 km. Met een jaarlijkse productie van ca. 36.000 exemplaren ver­ tegenwoordigen deze modelvarianten nauwelijks ongeveer 0,5% van het totale volume van het merk Volkswagen. De lijst met betrokken modelvarianten is beschik­ baar op www.volkswagen­media­services.com.
De dochterondernemingen van de groep, Audi, ŠKODA en SEAT, zijn met de bevoegde keuringsinstanties een vergelijkbare procedure overeengekomen.


De reële verbruikswaarden voor de klanten wijzigen niet en er zijn geen technische maatregelen voor de voertuigen vereist. De oorspronkelijk verwachte negatieve impact op de resultaten ten bedrage van 2 miljard euro is hierdoor evenmin bevestigd. Uit het 
resultaat van de uit te voeren controlemetingen zal blijken of er eventueel geringere economische gevolgen zijn.

Lijst van alle voertuigen modeljaar 2016 waarvoor een wijziging van de CO2-uitstootwaarden nodig is 

Voor negen modelvarianten is uit vrijwillige controlemetingen gebleken dat een aanpassing van de cataloguswaarden voor de CO2­-uitstoot nodig zal. Voor deze voertuigen zullen de cijfers in het kader van de gebruikelijke procedures bij de eerst­ volgende gelegenheid worden aangepast.